Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o.

Štěpánovská 23

783 35 OLOMOUC-CHOMOUTOV

Tel.: 585 233 336
ssstpo.kamenickova@seznam.cz
www.ssstpo.com

Výsledky 1. a 2.kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení z 1.kola i 2. kola pro studium
v 1. ročníku ve školním roce 2017/2018 pro denní i dálkovou formu studia naleznete v záložce Přijímací řízení.


3. kolo přijímacího řízení
  • termín podání přihlášky do 31.5.2017
  • tříleté denní studium obory H, E
  • zkrácená forma studia tříletých oborů H
  • nástavbové dálkové studium - Podnikání

Informace pro 3.kolo přijímacího řízení naleznete v záložce Přijímací řízení.

 

 


Den otevřených dveří

Pro zájemce z řad uchazečů o studium a jejich rodičů sdělujeme, že návštěvu a prohlídku školy si můžete domluvit individuálně - viz kontaky.