Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o.

Štěpánovská 23

783 35 OLOMOUC-CHOMOUTOV

Tel.: 585 233 336
ssstpo.kamenickova@seznam.cz
www.ssstpo.com

Úvodní strana \ Certifikáty


Certifikáty

 

Management jakosti

V roce 2006 prošla naše škola náročným procesem prověřování a obdržela dne 10.7.2006  - CERTIFIKÁT, který je dokladem, že v oboru provozování a výchovně vzdělávacích aktivit zavedla a udržuje systém managementu jakosti, splňující požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2001.