Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o.

Štěpánovská 23

783 35 OLOMOUC-CHOMOUTOV

Tel.: 585 233 336
ssstpo.kamenickova@seznam.cz
www.ssstpo.com

Úvodní strana \ Maturira


Maturita

 

 

 

Kánon literatury pro školní rok 2014/2015

 

 

Seznam témat k ústní maturitní zkoušce 2014/2015

AJ

RJ

NJ

EKONOMIKA PODNIKU

MARKETING, MANAGEMENT, PRÁVO

 

 


Katalog požadavků k MZ

Seznam požadavků k MZ z jednotlivých předmětů

 

Testy a zadání

Zkušební a ostrá zadání MZ včetně výsledků

 

www.novamaturita.cz

Oficiální stránky nové maturity

Žáci, maturující ve školním roce 2013/2014, budou dle ŠVP oboru Podnikání skládat maturitní zkoušku z těchto předmětů:

 

 

SPOLEČNÁ ČÁST

Povinné

Český jazyk a literatura


Povinně volitelné

Anglický/Německý/Ruský jazyk nebo Matematika


ODBORNÉ PŘEDMĚTY - povinné

Ekonomika podniku

Marketing, management, právo

Závěrečná odborná práce s obhajobou


Dále mají možnost volby nepovinné maturitní zkoušky z dalších předmětů:

Matematika

Cizí jazyk (Aj, Nj, Rj)

Základy společenských věd

Informační technika a obchodní korespondenceOznámení pro uchazeče o dálkové nástavbové studium podnikání ve školním roce 2015/2016

Žáci, kteří nastoupí ke studiu ve šk. roce 2015/2016 (maturitní ročník 2018) budou dle ŠVP oboru Podnikání skládat maturitní zkoušku z těchto předmětů:

SPOLEČNÁ ČÁST

Povinné

Český jazyk a literatura


Povinně volitelné

Anglický/Německý/Ruský jazyk nebo Matematika


ODBORNÉ PŘEDMĚTY - povinné

Ekonomika podniku

Marketing, management, právo

Závěrečná odborná práce s obhajobou


Dále mají možnost volby nepovinné maturitní zkoušky z dalších předmětů:

Matematika

Cizí jazyk (Aj, Nj, Rj)

Základy společenských věd

Informační technika a obchodní korespondence