Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o.

Štěpánovská 23

783 35 OLOMOUC-CHOMOUTOV

Tel.: 585 233 336

Mobil: 733 185 185, 607 939 322

ssstpo.bortl@seznam.cz

ssstpo.chomoutov@seznam.cz

www.ssstpo.com

Úvodní strana \ Maturira


Maturita

 

Seznam témat k ústní maturitní zkoušce 2017/2018


 

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Ekonomika podniku

Marketing, management, právo

 

 


Katalog požadavků k MZ

Seznam požadavků k MZ z jednotlivých předmětů

 

Testy a zadání

Zkušební a ostrá zadání MZ včetně výsledků

 

www.novamaturita.cz

Oficiální stránky nové maturity


Žáci, maturující ve školním roce 2017/2018, budou dle ŠVP oboru Podnikání skládat maturitní zkoušku z těchto předmětů:

 

 

SPOLEČNÁ ČÁST

Povinné

Český jazyk a literatura


Povinně volitelné

Anglický/Německý/Ruský jazyk nebo Matematika


ODBORNÉ PŘEDMĚTY - povinné

Ekonomika podniku

Marketing, management, právo

Závěrečná odborná práce s obhajobou


Dále mají možnost volby nepovinné maturitní zkoušky z dalších předmětů:

Matematika

Cizí jazyk (Aj, Nj, Rj)

Základy společenských věd

Informační technika a obchodní korespondence